Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

RI&E, Analyse, Risico offerte

 

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)Risico Inventarisatie & Evaluatie | RI&E | Opstellen | Uitvoeren | Toetsen

De basis voor een arbobeleid is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie  (RI&E) en het Plan van Aanpak (PvA). Het staat ook in uw Arbobeleidsplan.

Doel RI&E

Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf of organisatie. De RI&E is de basis van het Arbobeleid, met als doel:

 • het verkrijgen van inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld;
 • het op grond van de verkregen inzichten kunnen formuleren van maatregelen om risico’s te elimineren of te beperken en beheersbaar te maken;
 • het kunnen formuleren van criteria voor de inhoud en opzet van Arbo- en verzuimbeleid en het wettelijke verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO).

De rapportage geeft een helder beeld van het huidige Arbobeleid en de risico’s, tekortkomingen en bedreigingen die op het niveau van functie en werkplek zijn geconstateerd ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Werkwijze

Door een veiligheidskundige wordt uw werkplek beoordeeld en worden aanwezige risico’s opgeschreven. Als alle risico’s zijn onderkend worden deze geanalyseerd. Dit betekent dat wordt vastgesteld wat de ernst van het risico is en op welke termijn het aangepakt zou moeten worden. Dit alles

wordt in een rapport vastgelegd waarna de werkgever aan de slag kan met het structureel aanpakken van de risico’s.

De ervaring leert dat veel bedrijven het Arbobeleid verder kunnen verbeteren. De RI&E is een eerste stap in de goede richting. Naast het voldoen aan wettelijke verplichting, zit de winst in terugdringing van ziekteverzuim en voorkoming van ongevallen.

Praktisch en resultaatgericht

Om organisaties in de uitvoering van hun Arbobeleid te ondersteunen, voeren we RI&E’s uit. Dit doen wij in geheel Nederland. Onze insteek hierbij is het schrijven van een  praktische rapportage. Deze rapportage:

 • geeft de werkgever inzicht in alle uit het werk voorkomende risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn;
 • geeft de werkgever een prioriteitenstelling naar aanleiding van de ernst van de geconstateerde risico’s;
 • geeft zowel de werkgever als werknemers een goed handvat om de arbeidsomstandigheden in de organisatie te verbeteren.

Tijdens de uitvoering van de RI&E kunt u het volgende verwachten:

 • een bedrijfsbezoek door een veiligheidskundige;
 • verschillende interviews met relevante betrokken functionarissen;
 • rondgang over terrein, langs werkplaats(en), magazijn(en) en andere werkplekken;
 • er wordt een praktische rapportage geschreven door de adviseur, inclusief een voorstel voor een Plan van Aanpak, op maat voor uw bedrijf;
 • de RI&E en het Plan van Aanpak worden volgens de wettelijke verplichting getoetst en beoordeeld door een gecertificeerde kerndeskundige (Hogere Veiligheidskundige).

Toetsing RIE

Een toetsing RIE is verplicht voor alle organisaties met meer dan 25 werknemers en voor organisaties met minder dan 25 werknemers waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurd branche-specifiek en in de cao opgenomen risico-inventarisatie en -evaluatie (toetsing RIE).

Neem voor een passende offerte contact met ons op telefoon 0591 555985 of info@safetyanalyse.nl

Spring naar toolbar