november 26 2020 0Comment
Risico Inventarisatie & Evaluatie abonnement

Abonnement Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

RI&E – Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Als ondernemer weet u hoe belangrijk uw medewerkers zijn voor het succes van uw bedrijf.

Minder bekend is dat ondernemers wettelijk verplicht zijn een arbobeleid te hebben en dat de basis voor dit Arbobeleid een Risico Inventarisatie & Evaluatie, afgekort tot RI&E, is.

De RI&E is sinds 1994 verplicht voor alle werkgevers met personeel in dienst en wordt getoetst door de Inspectie SZW. 

Daarnaast verlangen veel verzekeraars en ook wij adviseren u dringend een acceptatie of verlenging van verzuim- of risico dekkende verzekeringen een actuele RI&E.

Zowel de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) als verzekeraars vragen bij melding van een incident naar een RI&E en controleren of de in de RI&E genoemde maatregelen zijn uitgevoerd. Indien dit het geval is, wordt de claim veelal geaccepteerd. In andere gevallen kan dit invloed hebben op de hoogte van de uitkering van de verzekeraar en/of sanctie van de Inspectie SZW.

Als ondernemer kent u uiteraard uw bedrijf als geen ander en weet u wat er in uw organisatie speelt. De risico’s op het gebied van gezond en veilig werken zijn bij u bekend. Maar, er zijn ook risico’s die minder zichtbaar zijn en dan is de vraag welke dit zijn, hoe deze te herkennen, maar vooral welke maatregelen er nodig zijn om de risico’s weg te nemen of te beperken.

Na de afgelopen coronasituatie heeft u het al druk genoeg met uw normale werkzaamheden. Laat staan dat u tijd heeft om een RI&E met waar noodzakelijk verbeterplannen en dit te borgen door een regelmatige toetsing.

In uw vak bent u specialist en men maakt graag gebruik van uw expertise. Voor taken die buiten de expertise van u en uw medewerkers liggen huurt u externe deskundigheid in. Zoals bijvoorbeeld een accountant, notaris, schoonmakers etc. Voor het uitvoeren van een RI&E kunt u gebruik maken van hierin gespecialiseerde bedrijven, zoals Safety Analyse. Na bespreking met u van het door hen gemaakte rapport en aanbevelingen en Plan van Aanpak (PvA) kan de RI&E door een onafhankelijke instantie getoetst worden (wettelijk verplicht v.a. 25 medewerkers). Na deze toetsing weet u zeker dat u als werkgever voldaan heeft aan de wettelijke verplichtingen. Vanzelfsprekend is het belangrijk om de benoemde maatregelen uit te voeren en dit vast te leggen. Ook moet de RI&E bij wijzigingen in uw organisatie aangepast worden, zodat u en uw medewerkers veilig én gezond kunnen blijven werken. Dit kan al voor een kopje koffie per dag (€ 1,50).

Wilt u weten wat Safety Analyse ook voor uw bedrijf kan betekenen, bel dan vrijblijvend

085 0700895, of mail naar info@safetyanalyse.nl.

Direct een offerte opvragen

De Risico Inventarisatie & Evaluatie uit laten voeren en laten toetsten door één van de veiligheidskundigen van Safety Analyse.

Door ons specialisme spelen we een steeds grotere rol bij het handhaven en verbeteren van wettelijk verplichte Arboveiligheid door het uitvoeren van Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Abonnement-RIE