Laatste berichten
Meetbaar, KPI, dashboard

KPI & PDCA meetbare resultaten

Gepubliceerd: 18 juni 2012   
KPI & PDCA meetbare resultaten, uw organisatie steeds beter Daarom werkt Safety Analyse graag met meetbare resultaten.   KPI & PDCA   PDCA Door het toepassen van PDCA (Plan Do Check Action) cyclus bent u samen met Safety Analyse in staat om continu te verbeteren. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat niet alleen door het […] Lees meer
patiënt, veiligheid, kwaliteit

HKZ, ISO 9001 en ISO voor de zorg

Gepubliceerd: 1 juni 2012   
HKZ, ISO 9001 en ISO voor de zorg, in de praktijk kunnen organisaties kiezen tussen HKZ en ISO 9001of “ISO voor de zorg”. Wat is de juiste keus? Inleiding Een groot aantal organisaties in de zorg zijn de afgelopen jaren bezig geweest met het implementeren van kwaliteitsmanagement systemen en het certificeren.  De vraag is of […] Lees meer
lmra, tra, werkvergunning

Werkvergunning hiermee kunt u veiliger werken

Gepubliceerd: 1 juni 2012   
    Werkvergunning hiermee kunt u veiliger werken Doelstelling Werkvergunningen zijn het middel om bindende afspraken te maken met alle betrokkenen bij werkzaamheden, zeker bij risicovolle werkzaamheden. Werkvergunningen hebben als doel om duidelijk vast te leggen onder welke omstandigheden er kan en mag worden gewerkt zonder daarbij medewerkers, installatieproces(sen), de installatie, omgeving en het milieu […] Lees meer